I/ Chuyển khoản

   –  Số Tài khoản: 0721000560662
–  Ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Sài Gòn
–  Tên tài khoản: LE THANH HAI
–  Nội dung chuyển khoản: [Mã đơn hàng] – Ví dụ: #100016

Quý khách chọn hoàn tất đơn hàng, để nhận mail thông báo xác nhận đơn hàng. Mã đơn hàng sẽ được gửi trong mail thông báo (mã đơn hạng có dạng #100016), Anh/chị vui lòng chọn nội dung chuyển khoản theo mã đơn hàng nhận được.

Lưu ý: Kiểm tra trong hộp thư rác nếu vẫn chưa thấy mail xác nhận đơn hàng từ chúng tôi sau khi Anh/chị đã hoàn tất đơn hàng.

II/ COD

Quý khách chọn hoàn tất đơn hàng, để nhận mail thông báo xác nhận đơn hàng. Mã đơn hàng sẽ được gửi trong mail thông báo (mã đơn hạng có dạng #100016 ), Anh/chị vui lòng chọn nội dung chuyển khoản theo mã đơn hàng nhận được.

Sau đó bên Giao Hàng sẽ giao hàng và thu tiền trực tiếp.